کارگاه های آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/06-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کارگاه تاریخ
کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

96/08/30

96/09/7

96/09/14

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

94/8/25

94/9/2

94/9/8

کارگاه مدیریت دفع پسماند برای کارشناسان آزمایشگاه 95/5/3

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir