کارگاه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کارگاه تاریخ
کارگاه ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

94/8/25

94/9/2

94/9/8

کارگاه مدیریت دفع پسماند برای کارشناسان آزمایشگاه 95/5/3

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir