کارگاه درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-12:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه اینترن های جدید

کارگاه درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3 در روز شنبه 4/6/96 از ساعت 12-10 در تالار ریاحی دانشکده پزشکی برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور کلیه اینترنها در کارگاه فوق الزامی می باشد و سهمی از نمره درس مذکور را در بر می گیرد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir