کارگاه تخصصی زالو درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-5:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با همکاری انجمن علمی طب ایرانی کارگاه تخصصی زالو درمانی با حضور رئیس سازمان جهانی زالو درمانی روسیه و با تخفیف 40 درصدی برای متخصصان و دستیاران طب ایرانی در روزهای 17 و 18 اسفند ماه 96 و کارگاه پرورش و تکثیر زالو در روزهای 16 و 17 اسفند ماه 96 برگزار می شود.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir