کارگاه آموزشی گراند تئوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه آموزشی "گراند تئوری" توسط سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی از تاریخ 3 تیرماه 97 به تاریخ 16 تیرماه 97 تغییر یافت.

ثبت نام مجدد در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تلفن تماس: 37923365

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir