کارگاه آموزشی کتابخانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/12/18-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع مشاهده فایل
 1  معرفي و راهنمای استفاده از بانك اطلاعاتي :  SD.doc
2 کارگاه آموزشی نمایه indexing.ppt

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir