کارگاههای توانمند سازی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع برنامه کارگاه 

برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی سال تحصیلی 98-97

گروه 1

گروه 2

گروه 3

 کارگاه روش تحقیق دستیاران رشته های مختلف تخصصی

برنامه کارگاه روش تحقیق

کارگاه احیای نوزادان- ویژه گروههای آموزشی زنان و زایمان، کودکان و بیهوشی

 برنامه کارگاه نوزادان 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir