کارکنان کارگزینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/20-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن ایمیل
 یاسر پریشانی  مسئول کارگزینی  37929099  
زهرا عبدالعباس کارگزین 37929079  
سمیه بحرینی ماشین نویس 37929079  
 مهدی سهرابی  متصدی آموزش کارکنان 37929056  
 افسانه وهابی  متصدی امور هیات علمی 37929056  
 افسانه نصر  متصدی امور ارزشیابی 37929045  
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir