کارکنان کارگزینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 24/03/1396 - 10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن ایمیل
 یاسر پریشانی  مسئول کارگزینی  37929056-37929079  
 محمدرضا جابری  متصدی اموردفتری 37929079  
 مهدی سهرابی  مسئول آموزش کارکنان 37929056  
 زهرا عبدالعباس  کارگزین 37929056  
 سمیه بحرینی  اپراتور 37929079  
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir