کارکنان واحد دبیرخانه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت-  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
صفر عیدی سرپرست  دیپلم 37929005
علی کورانی نامه رسان دیپلم 37929005
عبدالرسول سعیدی نامه رسان دیپلم 37929005
مرتضی بهرامیان نامه رسان دیپلم 37929005

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir