کارکنان واحد دبیرخانه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت-  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
صفر عیدی سرپرست  دیپلم 37929005
عبدالرسول سعیدی نامه رسان دیپلم 37929005
مرتضی بهرامیان نامه رسان دیپلم 37929005

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir