کارکنان واحد تدارکات

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت- وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
یدالله شریفیان منش

مسئول تدارکات و خدمات 

 

 

کارشناسی حسابداری دولتی 37929111
ابوالقاسم قدسی کارپرداز دیپلم 37929070
احمد امینی کارپرداز دیپلم 37929070
مهدی جعفر پیشه کارپرداز کاردانی 37929070

کارکنان واحد تدارکات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir