کارکنان واحد تدارکات

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارکنان

نام و نام خانوادگی مسئولیت میزان تحصیلات تلفن
یدالله شریفیان منش مسئول تدارکات لیسانس حسابداری 37929111
ابوالقاسم قدسی کارپرداز دیپلم 37929070
احمد امینی کارپرداز دیپلم 37929070
 
مهدی جعفر پیشه کارپرداز دیپلم 37929010
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir