کارکنان واحد بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-5:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت -  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
مهندس مژگان اثنی عشری مسئول بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه   کارشناسی ارشد 37929083

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir