کارکنان روابط عمومی و امور رفاهي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/28-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت- شرح وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
رسول ناظمی هرندی

مسئول روابط عمومی و امور رفاهی دانشکده-

مشارکت و همکاری در برگزاری جشن ها،

کنفرانس ها و سمینارها در حوزه  فعالیت

انعکاس اخبار و رویدادهای مهم دانشکده

بر روی سایت دانشکده و دانشگاه و انجام

تعهدات لازم جهت مصاحبه مسئولین حوزه

فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط

عمومی دانشگاه

فراهم سازی زمینه انعقاد توافق نامه با

مجمومه های فرهنگی تفریحی، ورزشی،

آموزشی و اطلاع رسانی جهت استفاده

کارمندان دانشکده و برگزاری اردوهای

فرهنگی و تفریحی جهت کارکنان دانشکده

کارشناس معارف اسلامی گرایش حقوق 37929048
سعید دهقانی کارمند روابط عمومی و امور رفاهی کارشناسی 37929048

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir