کارکنان امور مالی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/04/13-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن ایمیل
 سوسن مظاهری  مسئول حسابداری  37929063  
 سیده فاطمه میرسنبل  تنظیم حسابها و دریافت و پرداخت 37929057  
 مرتضی نفیسی پور  رسیدگی به اسناد 37929008  nafisipoormorteza@yahoo.com
 آیت اله هونجانی  حقوق و مزایا اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی 37929008  
قاسمعلی جعفری بیمه تامین اجتماعی و تنظیم اسناد متفرقه 37929057  
 هادی طغیانی  طرحهای تحقیقاتی  و حقوق و مزایا دستیاران 37929057  haditoghiany@yahoo.com
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir