کارکنان امور مالی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/21-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت -  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
 سوسن مظاهری  مسئول حسابداری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 37929100
 سیده فاطمه میرسنبل  تنظیم حسابها و دریافت و پرداخت دیپلم تجربی 37929057
 مرتضی نفیسی پور  رسیدگی به اسناد کاردانی حسابداری 37929008
 لاله نقدی  حقوق و مزایا اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی   37929008  
لاله نقدی     37929057  
قاسمعلی جعفری بیمه تامین اجتماعی و تنظیم اسناد متفرقه دیپلم تجربی 37929057
 هادی طغیانی  طرحهای تحقیقاتی  و حقوق و مزایا دستیاران کارشناسی حسابداری 37929057
 
حمیدرضا دایی زاده امین اموال دانشکده دیپلم تجربی 37929061
محمد تقی بدیعی مسئول انبار دیپلم 37929025
ابراهیم عابدی انباردار کارشناسی

37929025

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir