کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
فاطمه جمالی   بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت اخلاق حرفه ای دستیاران سال دوم زنان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97/1/29 دکتر بهزاد شمس
مرضیه اکبری   بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره منشور حقوق بیمار در سال 97 96/11/3 دکتر بهزاد شمس و دکتر پرستو گلشیری
         
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir