کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-6:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نانم و نام خانوادگی عنوان پایان نامه تاریخ تصویب استاد راهنما
2 فاطمه جمالی بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت اخلاق حرفه ای دستیاران سال دوم زنان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97/1/29 دکتر بهزاد شمس
1 مرضیه اکبری بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره منشور حقوق بیمار در سال 97 96/11/3 دکتر بهزاد شمس و دکتر پرستو گلشیری

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir