کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 برنامه كشيك كارورزان فروردين 93
 برنامه بخش كارورزان فروردين 93
 برنامه بخش كارورزان ارديبهشت 93
 برنامه كشيك كاروزان ارديبهشت 93
 برنامه كشيك كارورزان خرداد93
 برنامه بخش كارورزان تير ماه 93
 برنامه كشيك كارورزان جراحي تير ماه 93
اسامي كارورزان تير ماه جهت برنامه  
برنامه بخش كارورزان جراحي مراد 93
 برنامه كشيك كارورزان مرداد 93
 برنامه كشيك كارورزان شهريور 93
  برنامه كشيك كارورزان  مهر ماه 93
 برنامه بخش كارورزان مهر ماه 93
برنامه بخش كارورزان ابان ماه  93
 برنامه بخش كارورزان  دي ماه جراحي
 برنامه كشيك اسفند 93
 برنامه بخش كارورزان اسفند 93
 برنامه كشيك كارورزان فروردين و  ارديبهشت 94
 برنامه كشيك كارورزان فروردين  94
/sites/default/files/users/jarahi/internkkk.pdfبرنامه كشيك ارديبهشت ماه 94
برنامه بخش كاروزان خرداد ماه 94/sites/default/files/users/jarahi/BARNBAKHSHin.pdf
برنامه بخش كارورزان تير ماه 94/sites/default/files/users/jarahi/internb4.pdf
برنامه كشيك كارورزان تير ماه 94/sites/default/files/users/jarahi/karvarz4k.pdf
برنامه بخش كارورزان مرداد ماه  94
برنامه كشيك كارورزان مرداد ماه 94
برنامه كشيك كارورزان ابان ماه 94
برنامه كشيك و بخش كارورزان گروه جراحي عمومي فروردين 95
برنامه كلاس درس كاررزوان مرداد و شهريور ماه 95
برنامه بخش كارورزان مهر ماه 95 جراحي
برنامه كشيك كارورزان آذر ماه 95
برنامه بخش كارورزان آذر ماه 95
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir