کشیک کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ
5 برنامه کشیک کارورزان اسفند ماه 98
4 برنامه کشیک کارورزان بهمن ماه 98
3 برنامه کشیک کارورزان دی ماه 98
2 برنامه کشیک کارورزان آذر 98
1 برنامه کشیک کارورزان آبان 98

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir