کشیک کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/08/31-12:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
برنامه کشیک اینترن های خرداد 96
برنامه کشیک اینترن های اردیبهشت 96
 برنامه کشیک اینترن های فروردین 96
برنامه کشیک اینترن های اسفندماه 95
برنامه کشیک اینترن های بهمن ماه 95
برنامه كشيك اينترن هاي  مرداد ماه 95
برنامه کشیک اینترن های شهریور  ماه 96

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir