کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ

با توجه به اين كه كارورزان در گروه پوست كشيك هاي خود را در گروه داخلي اعصاب مي گذرانند

برنامه  كشيك خود را در دفتر گروه نروسرجري دريافت كنند

برنامه كارورزان سال 96 به دو گروه

تقسيم شده و در بخش ودرمانگاه مشغول مي باشند

برنامه كشيك خود را از دفتر گروه داخلي اعصاب تهيه نماييد

برنامه كاروزان اسفند 95
برنامه كارورزان بهمن 95
برنامه كارورزان تيرماه 92 
برنامه كارورزان اسفند 91
برنامه كارورزان ارديبهشت 92 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir