کارورزان گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/22-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir