کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  
 
از شهریور 96 به بعد ،دانشجویان کارورزی پزشکی در بیمارستان فیض حضور ندارند.
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  مرداد  1396
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  تیر  1396
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم خرداد  1396
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  فروردین 1396
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  اسفند ماه 1395
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم بهمن ماه 1395
برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  دی ماه 1395
 برنامه کشیک کارورزی بخش چشم  اذر ماه 1395
برنامه کشیک کارورزی بخش جشم اردیبهشت ماه 1394 " اعلام ننموده اند"
برنامه کشیک کارورزی بخش جشم فروردین ماه 1394 " اعلام ننموده اند"
برنامه کشیک کارورزی (اینترنها ) بخش چشم اسفند ماه 1393 
برنامه کشیک کارورزی (اینترنها) بخش چشم بهمن ماه 1393 
  برنامه كشيك کارورزی (اينترنها) بخش چشم دی ماه 1393
      " تیر ماه ۱۳۹۳ "                    کلیک نمایید  
   " خرداد ماه ۱۳۹۳ "             کلیک نمایید  

  " اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ "     " اعلام ننموده اند"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir