کارورز

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند بالینی کارورزان 
برنامه روتیشن دستیاران  بیمارستان خورشید نیمه اول بهمن 99
برنامه روتیشن کارورزان بیمارستان الزهرا نیمه اول بهمن 99
برنامه روتیشن کارورزان بیمارستان امین  نیمه اول بهمن 99
برنامه روتیشن کارورزان نیمه دوم دی بیمارستان خورشید 
برنامه روتیشن کارورزان نیمه دوم دی بیمارستان  امین 
برنامه روتیشن کارورزان نیمه دوم دی بیمارستان الزهرا(س)
برنامه روتیشن کارورزان بیمارستان  الزهرا از 1 آذر لغایت 15 آذر 
برنامه روتیشن کارورزان بیمارستان خورشید از 1 آذر لغایت 15 آذر 
برنامه روتیشن کارورزان بیمارستان الزهرا از 99/8/01 لغایت 99/8/15
برنامه کارورزان صبح 27 شهریور لغایت 10 مهر
مهر 99( 15 شهریور لغایت 11 مهر)
شهریور99
مرداد99(اصلاحیه)
تیر99
خرداد99
اردیبهشت99 (نیمه دوم)
اردیبهشت99(نیمه اول)
فروردین99
اسفند98
بهمن98
دی 98
اذر98
ابان 98
مهر 98
شهریور98
مرداد98
تیر98
خرداد98
اردیبهشت 98
فروردین 98
اسفند 97
بهمن 97
دی 97
آذر 97
آبان 97 
مهر ماه 1397
شهریور 1397
مرداد 1397
تير 1397

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir