کارمندان گروه ENT

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-12:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن

 صفورا نصيري

 

مسئول دفتر گروه /sites/default/files/users/ghb-ent/Shahr1.pdf  6255555-2562

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir