کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-20:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
سهیلا توكلي  ليسانس پرستاري  سرپرستار بخش بیماریهای عفونی 36685555 داخلی 4513
 فهيمه فقيهي ليسانس بازرگاني متصدي امور گروه 36202020 داخلي 2618

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir