کارمندان گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/01/22-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 توكلي  ليسانس پرستاري  سرپرستار  6255555-6113داخلي
 فهيمه فقيهي ليسانس بازرگاني متصدي امور گروه 36202020 داخلي 2618

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir