کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس
 فهيمه فقيهي ليسانس بازرگاني متصدي امور گروه 36202020 داخلي 2618

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir