کارمندان گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/02/25-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس شرح وظایف+رزومه عکس پرسنلی
1 مهلا اسلامی فرد

کارشناس ارشد

روانشناسی بالینی

حوزه دستیاری

2534

36201991

امور دستیاری
3 ژینوس خدایار

کارشناس

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

حوزه اساتید

2561

36201991

امور اساتید
4 عطیه محمد باغبان فوق دیپلم علوم اجتماعی حوزه دستیاران فوق تخصصی-کارآموزان و کارورزان

2598

36201274

امور دستیاران فوق تحصصی، کارآموزان و کارورزان


 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir