کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/01-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس عکس پرسنلی
1 مهلا اسلامی فرد

کارشناس ارشد

روانشناسی بالینی

حوزه دستیاری

 

36201991

2534

2 ژینوس خدایار

کارشناس

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

حوزه اساتید

 

36201991

2561

3 عطیه محمد باغبان فوق دیپلم علوم اجتماعی حوزه دستیاران فوق تخصصی-کارآموزان و کارورزان

 

36201274

2598


 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir