کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف+ رزومه  شماره تلفن
مهلا اسلامی فرد فوق لیسانس روانشناسی بالینی

 

امور دستیاران تخصصی

و فوق تخصصی و HIS

 2534

36201991

ژینوس خدایار لیسانس مديريت و برنامه ريزي آموزشي   امور هیأت علمی و پژوهشی

2561

36201991

 مرتضی بهرامیان  دیپلم  

امور کارورزان، اکسترنها

 

 2540

36201274

عطیه محمد باغبان فوق دیپلم علوم اجتماعی   امور دانشجویان- سیستم نگاه

2598

36201274


 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir