کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس عکس
1  نسرین رنجکش دیپلم مسئول دفتر گروه متصدی امور دفتری

031-34450016

2 سیدفاضل موسوی دکترا مسئول سایت و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه 031-34452703

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir