کارمندان گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/04/07-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن
 نسرین رنجکش دیپلم مسئول دفتر گروه متصدی امور دفتری شرح وظایف  -34450016
سید فاضل موسوی دکترا مسئول سایت و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه   09133221034

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir