کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف عکس شماره تلفن
 نسرین رنجکش دیپلم مسئول دفتر گروه متصدی امور دفتری

شرح وظایف

34450016
سیدفاضل موسوی دکترا مسئول سایت و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه شرح وظایف 09133221034

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir