کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن
 نسرین رنجکش دیپلم مسئول دفتر گروه متصدی امور دفتری شرح وظایف  -34450016
مهدی یعقوبی تکنسین سمعی و بصری مسئول سایت وسمعی بصری    9133156889

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir