کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن
 نسرین رنجکش   مسئول دفتر گروه متصدی امور دفتری شرح وظایف  -34450016
مهدی یعقوبی   مسئول سایت وسمعی بصری    9133156889

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir