کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1393/10/27-6:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
 آتوسا مهزاد  لیسانس  کارشناس آزمایشگاه  7922436
 لیلا معین الدینی  لیسانس  کارشناس آزمایشگاه  7922436
 ناصر الماسی    متصدی خدمات  7922436
 هاجر یزدانی  لیسانس  متصدی امور دفتری  7922475
       

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir