کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/11/08-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
 دکتر سپیده طلوعی Ph.D انگل شناسی کارشناس  ارشد آزمایشگاه 37929171
دکتر سیمین دخت سلیمانی فرد  Ph.D انگل شناسی  کارشناس  ارشد آزمایشگاه  37929169
دکتر صدیقه صابری  Ph.D انگل شناسی کارشناس  ارشد آزمایشگاه  37929018
مهرنوش ماهرالنقش فوق لیسانس قارچ شناسی کارشناس آزمایشگاه 37929169
مریم رحمانی لیسانس کارشناس آزمایشگاه 37929174
محمد فلاحتی لیسانس کارشناس آزمایشگاه 37929174
فاطمه خزائلی فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه  
بدرالسادات موسوی دیپلم متصدی اموردفتری 37929170

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir