کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن  عکس          
دکتر سیمین دخت سلیمانی فرد  Ph.D انگل شناسی  کارشناس  ارشد آزمایشگاه 37929169
مهرنوش ماهرالنقش فوق لیسانس قارچ شناسی کارشناس آزمایشگاه 37929169
مریم رحمانی فوق لیسانس انگل شناسی کارشناس آزمایشگاه 37929174
 فاطمه خزائلی فوق لیسانس بیوتکنولوژی کارشناس آزمایشگاه 37929174
 محمد فلاحتی فوق لیسانس انگل شناسی  کارشناس آزمایشگاه 37929091
مهناز خیرخواه فوق لیسانس قارچ شناسی کارشناس آزمایشگاه    
پرستو ابهریان فوق لیسانس قارچ شناسی کارشناس آزمایشگاه    
بدرالسادات موسوی دیپلم متصدی اموردفتری 37929170  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir