کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/04-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
1  مهندس مژگان اثنی عشری  کارشناسی ارشد  مسئول و مدرس آزمایشگاه  9083
2 فرزانه زندی دیپلم متصدی امور دفتری 9032
3 مهندس علیرضا مرادی کارشناسی ارشد کارشناس فیزیک بهداشت 9029

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir