کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
 مهندس مژگان اثنی عشری  کارشناسی ارشد  مسئول آزمایشگاه  9083
مهندس مهری دموری کارشناسی ارشد کارشناس فیزیک بهداشت 9029
فرزانه زندی دیپلم متصدی امور دفتری 9032
قنبرعلی جهانبخش   خدمه گروه  

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir