کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-14:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
 مهندس مژگان اثنی عشری  کارشناسی ارشد  مسئول و مدرس آزمایشگاه  9083
مهندس مهری دموری کارشناسی ارشد مدرس آزمایشگاه 9029
مهندس علیرضا مرادی کارشناسی ارشد کارشناس فیزیک بهداشت 9029
فرزانه زندی دیپلم متصدی امور دفتری 9032

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir