کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-15:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
1  مهندس مژگان اثنی عشری  کارشناسی ارشد  مسئول و مدرس آزمایشگاه  9083
2 مهندس مهری دموری کارشناسی ارشد مدرس آزمایشگاه 9029  
3 فرزانه زندی دیپلم متصدی امور دفتری 9032
4 مهندس علیرضا مرادی کارشناسی ارشد کارشناس فیزیک بهداشت 9029

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir