کارمندان گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
مريم آشوري ديپلم متصدي امور دفتري

1- تايپ نامه هاي ادراري

2-  جمع آوري و تايپ سوالات كارآموزي - كارورزي - دستياري

3- برنامه نويسي براي آنكال اساتيد - دستياران - كارورزان - كارآموزان

4- به روزرساني HIS و مشاوره ها

5- به روز رساني سايت گروه

6-

   داخلي 2563 مستقيم 36202087

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir