کارمندان گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف     شماره تلفن
مريم آشوري ديپلم متصدي امور دفتري

1- تايپ نامه هاي ادراري

2-  جمع آوري و تايپ سوالات كارآموزي - كارورزي - دستياري

3- برنامه نويسي براي آنكال اساتيد - دستياران - كارورزان - كارآموزان

4- به روزرساني HIS و مشاوره ها

5- به روز رساني سايت گروه

   داخلي 2563 مستقيم 36202087

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir