کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات شرح وظیفه سمت در گروه   شماره تلفن
 خانم طاهره حيدري  ليسانس مددكاري    منشي گروه  32222475
 محمدعلی احمدی  دیپلم    منشي گروه 32222475
         
         

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir