کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                                          

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس عکس
1 نسرین آشوری لیسانس  متصدی امور دفتری 37929031  
2 فهیمه حسینی نسب کارشناس ارشد کارشناس آزمایشگاه 37929136  
3 محدثه طغیانی کارشناس ارشد کارشناس آزمایشگاه 37929136  

           

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir