کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                                          

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس
نسرین آشوری لیسانس متصدی امور دفتری 37929031
محدثه طغیانی کارشناس ارشد کارشناس آزمایشگاه 37929031
فهیمه حسینی نسب کارشناس ارشد کارشناس آزمایشگاه 37929031

           

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir