کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/19-4:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تماس عکس
1  مريم السادات عقيلي دیپلم  متصدي دفتر گروه

031-33868247

مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) داخلی 2328

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir