کارمندان گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/05/08-6:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
دکتر سید جلال هاشمی  دكتري تخصصي بيهوشي  مدير گروه  
 دكتر بابک علی کیایی  دكتري تخصصي بيهوشي - فوق تخصص مراقبتهای ویژه  مسئول آموزش دانشجويان كارشناسي هوشبري  
 دكتر مهرداد مسعودي فر  دكتري تخصصي بيهوشي  مسئول آموزش استرنها  داخلي 2532
 دكتر غلامرضا خلیلی  دكتري تخصصي بيهوشي  مدير برنامه دستياران  داخلي 2532
  مژگان مظاهری  لیسانس  متصدي امور اداري  6255555 ٍداخلی 2532

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir