کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/29-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 ليلا دانشور  ليسانس  متصدي دفترگروه زنان و مامايي- بيمارستان الزهرا 36201993- 2528
 ميترا شاه حسيني  ليسانس  متصدي معاونت آموزشي بيمارستان بهشتي 32367001-5

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir