کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/29-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 ليلا دانشور  ليسانس  متصدي دفترگروه زنان و مامايي- بيمارستان الزهرا 36201993- 2528
 ميترا شاه حسيني  ليسانس  متصدي معاونت آموزشي بيمارستان بهشتي 32367001-5

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir