کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف  شماره تلفن
 صفوراسادات عقیلی کارشناسی  متصدي امور دفتر گروه
  • پاسخگويي حضوری و تلفنی به ارباب رجوع و انجام امور اداري اساتيد، فلوها، دستياران، كارورزان و دانشجويان
  • تايپ و ثبت نامه هاي گروه در اتوماسيون اداري و اطلاع رساني و Email نامه ها و برنامه ها به اساتيد و فراگیران
  • تنظيم، تايپ و اطلاع رسانی برنامه هاي درسي فراگیران، برنامه های گزارش صبحگاهی و کنفرانس هفتگی گروه
  • جمع آوری، تايپ و تكثير سؤالات آزمون های دستیاران و دانشجویان و اعلام نمرات
  • تايپ و تكثير و اطلاع رساني برنامه آنكال و درمانگاه اساتيد، كشيك دستياران، كارورزان و دانشجويان در دو مرکز
  • تهيه ليست حق الزحمه آنكال اساتيد و كشيك اضافه دستياران و ارسال به معاونت آموزشي مراكز
  • به روز رساني سايت گروه و بار گزاري اخبار و برنامه ها
  • ثبت برنامه هاي آنکال و مشاوره اساتيد و دستياران و فعال كردن ژتون غذاي دستياران، فلوها و كارورزان در سيستم HIS بیمارستان
  • هماهنگي و اطلاع رساني جلسات پژوهشي گروه و جلسات دفاع دستياران و كارورزان و تايپ و ارسال صورتجلسات، نامه ها و نمرات به دانشكده
36202085

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir