کارمندان گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-12:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف   شماره تلفن
خانم نوری كارشناس مسئول دفتر گروه
  • تايپ و ثبت نامه هاي گروه در اتوماسيون اداري و اطلاع رساني و Email نامه ها و برنامه ها به اساتيد و فراگیران
  • تنظيم، تايپ و اطلاع رسانی برنامه هاي درسي فراگیران، برنامه های گزارش صبحگاهی و کنفرانس هفتگی گروه
  • جمع آوری، تايپ و تكثير سؤالات آزمون های دستیاران و دانشجویان و اعلام نمرات
  • تايپ و تكثير و اطلاع رساني برنامه آنكال و درمانگاه اساتيد، كشيك دستياران، كارورزان و دانشجويان در دو مرکز
  • تهيه ليست حق الزحمه آنكال اساتيد و كشيك اضافه دستياران و ارسال به معاونت آموزشي مراكز
  • به روز رساني سايت گروه و بار گزاري اخبار و برنامه ها
  • ثبت برنامه هاي آنکال و مشاوره اساتيد و دستياران و فعال كردن ژتون غذاي دستياران و در سيستم HIS بیمارستان
031-36201996

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir
Обнаружил отличный сайт отборных статей и советов.