کارمندان گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس 
1 خانم دکتر رعنا مرادیان  دکتری تعهدات دوره PhD 9145-37929145
2 خانم گیلدا امینی کارشناسی ارشد  کارشناس آزمایشگاه 9023-37929023
3 خانم مریم هونجانی کاردانی متصدی امور دفتری 9194-37929194

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir