کارمندان گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
خانم رعنا مرادیان  دکتری کارشناس ارشد آزمایشگاه 9145
خانم گیلدا امینی کارشناسی ارشد  کارشناس  مسئول آزمایشگاه 9023
خانم هونجانی  فوق دیپلم منشی گروه 9194
اقای اسفندیار مهدیان متوسطه  خدمه گروه 9194-9023

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir