کارمندان گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/21-13:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
خانم رعنا مرادیان  دانشجوی دکترا کارشناس ارشد ازمایشگاه  7929023
       
خانم گیلدا امینی دانشجوی فوق لیسانس  کارشناس  مسئول ازمایشگاه  7929023
 اقای محمد کاظمی  دکترا  کارشناس ارشد ازمایشگاه

 7929037

خانم هونجانی  فوق دیپلم منشی گروه 7929145
اقای اسفندیار مهدیان متوسطه  خدمه گروه  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir