کارمندان گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن اطلاعات بیشتر
نفیسه سادات حسینی کارشناسی ارشد کارشناس 9098  
صفیه غافل کارشناس ارشد کارشناس (حق التدریس) 9137  
لیلی موهبت کارشناسی ارشد کارشناس 9051  
لیلا معین الدین کارشناسی ارشد کارشناس 9137  
هاجر آشوری دیپلم منشی گروه 9038  

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir