کارمندان گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن
نفیسه سادات حسینی کارشناسی ارشد کارشناس 9098
صفیه غافل کارشناس ارشد کارشناس (حق التدریس) 9137
لیلی موهبت کارشناسی ارشد کارشناس 9051
لیلا معین الدین کارشناسی ارشد کارشناس 9137
هاجر آشوری دیپلم منشی گروه 9038
نوروزعلی واسعی ابتدایی خدمات 9009
زهرا طالبی ابتدایی خدمات 9009

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir