کارمندان گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
حمید رضا شریفیان لیسانس کارشناس آموزش ۸۰۸۰
مریم منصوری فوق دیپلم

متصدی امور دفتری(دبیرخانه)

مسوول کتابخانه

8076
سیدمحسن ابطحی لیسانس کارشناس پژوهشی 8129
محمد ترکان دانشجوی دکترا کارشناس 8129

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir