کارمندان گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن عکس
حمید رضا شریفیان لیسانس کارشناس آموزش * ۸۰۸۰
فرشته سادات نقیب اصفهانی لیسانس مسوول کتابخانه

*

 

۸۰۷۶
مریم منصوری فوق دیپلم متصدی امور دفتری(دبیرخانه) * ۸۰۷۶
سیدمحسن ابطحی لیسانس کارشناس پژوهشی   ۸۰۷۵

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir