کارمندان گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس
حمید رضا شریفیان لیسانس کارشناس آموزش   ۸۰۸۰
فرشته سادات نقیب اصفهانی لیسانس مسوول کتابخانه   ۸۰۷۶
مریم منصوری فوق دیپلم متصدی امور دفتری(دبیرخانه)   8074
سیدمحسن ابطحی لیسانس کارشناس پژوهشی   8129

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir