کارمندان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/02-16:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت در گروه

شماره تماس

شرح وظایف

عکس پرسنلی

1

مهندس حجت الله داوری

لیسانس

مسئول دفتر گروه

32611406

32611400-363

امور اداری

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir