کارمندان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/12/25-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

شماره تلفن

حجت الله داوری

مسئول دفتر

09136912666-32611406  

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir