کارمندان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/15-6:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت در گروه

شماره تماس

عکس پرسنلی

1

مهندس حجت الله داوری

لیسانس

کارمند

32611406

لینک دفتر کار مجازی:

https://webinar.webinar.rassaam.ir/ch/virtual-office-link

2 سرکار خانم ناهید شیرانی لیسانس کارمند 32611400-363
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir