کارمندان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-12:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سمت در گروه

شماره تلفن

مهندس حجت الله داوری

مسئول دفتر

09136912666-32611406  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir