کارمندان گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف     شماره تلفن
اکرم رنجبر دیپلم مسئول دفتر 

شرح وظایف متصدی

36700666

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir