کارمندان گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/26-10:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف     شماره تلفن
اکرم رنجبر دیپلم مسئول دفتر 

شرح وظایف متصدی

36700666

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir