کارمندان گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/09/17-10:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف     شماره تلفن
اکرم رنجبر دیپلم مسئول دفتر 

شرح وظایف متصدی

36700666
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir