کارمندان گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/02/14-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف تلفن محل کار
دکتر محمود بابائیان دکترای تخصصی طب ایرانی عضو گروه

1) حضور در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیتهای اجرایی و مدیریتی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت و فعالیتهای تخصصی در خارج از مؤسسه محول از طریق مؤسسه خدمت

2) مجری و همکار در طرح تحقیقاتی و مدرس مستقل در دروس محول

3) حضور درپایان نامه های دوره های دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد یا مشاور به عنوان استاد راهنمای دوم

4) عضو مشاور در شوراهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

34474246
دکتر محمدرضا حاجی حیدری دکترای تخصصی طب ایرانی عضو گروه

1) حضور در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیتهای اجرایی و مدیریتی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت

2) مجری و همکار در طرح تحقیقاتی و مدرس مستقل در دروس محول

3) عضو مشاور در شوراهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

4) همکاری در برنامه پایش عملیاتی سالیانه

34474246
مریم فروغی فر کارشناسی عضو گروه

1) تايپ كليه نامه ها،گزارشات ارجاعي،ارائه خدمات تایپ و تکثیر(مکاتبات، مقالات، گزارشات، صورتجلسات،طراحی فرمهای مورد نیاز .. )

2) طراحی و تنظیم پوستر، پمفلت،سربرگ، چاپ کتاب و ....

3) پیگیری برنامه جلسات، کمیسیونها و تهیه و تنظیم صورتجلسات و نیز پیگیری مصوبات

4) تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر گروه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

5) رابط سايت گروه و بروزرساني آن

6) پاسخگویی و پیگیری مسایل آموزشی دانشجویان

7) هماهنگی با اساتید،  واحد آموزش، نمایندگان دانشجویان جهت برگزاری کلاسها

8) پیگیری و هماهنگی جهت مراحل اخذ پایان نامه از تصویب تا دفاع دانشجویان

9) تایپ به موقع سوالات آزمون جامع و تضبط و نگهداری فایل های مربوط به بانک سؤالات

10) همکاری در برگزاری بازآموزیها، همایش ها و کارگاه­های گروه

11) ارزیابی فعالیت­ های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت، بهبود عملکرد و رفع نواقص

12) همکاری در برنامه پایش عملیاتی سالیانه با اساتید

34474246

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir