کارمندان گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-5:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
صفوراسادات عقیلی کارشناسی متصدی امور دفتر گروه شرح وظایف 36202085

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir