کارمندان گروه زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس شرح وظایف+رزومه
1  ليلا دانشور ليسانس  متصدي دفترگروه زنان و مامايي بيمارستان الزهرا

36201993

 داخلي 2528

انجام امور محوله مربوط به

اساتيد و فراگيران

2 میترا شاه حسینی ليسانس مسئول دفتر معاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی 32367005 انجام امور محوله

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir