کارمندان گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
 ليلا دانشور  ليسانس  مسئول دفترگروه زنان و مامايي- بيمارستان الزهرا

1- پاسخگویی حضوری و تلفنی به ارباب رجوع و انجام امور اداری اساتید ، دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

2- تایپ و ثبت نامه های گروه در اتوماسیونو اطلاع رسانی و Email نامه ها و برنامه ها به اساتید

3- تنظیم ، تایپ و اطلاع رسانی برنامه های درسی فراگیران ، برنامه های هفتگی و کنفرانس های هفتگی گروه

4- جمع آوری ، تایپ ، تکثیر سوالات آزمونهای درون گروهی دستیاری و کارآموزی

5- اعلام نمرات فراگیران در سایت سما و سایت گروه

6-  تهیه لیست حق الزحمه آنکالی اساتید و کشیک اضافه دستیاران و ارسال به معاونت آموزشی مرکز

7- به روز رسانی اخبار سایت گروه و برنامه ها

8- ثبت برنامه های آنکال و مشاوره اساتید و دستیاران و فعال کردن ژتون غذای فراگیران در سیستم HIS بیمارستان

9- هماهنگی و اطلاع رسانی جلسات پژوهشی گروه و جلسات دفاع دستیاران و کارورزان

10- حضور غیاب کلاسهای گزارش صبحگاهی ، راندهای بالینی ، کلاسهای درسی تئوری فراگیران

11- هماهنگی با اساتید و مرکز مهارتها جهت برگزاری امتحان آسکی پایان دوره کارآموزان و دستیاران

36201993

داخلی 2528

میترا شاه حسینی  ليسانس مسئول دفتر معاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی انجام امور محوله 32367005

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir