کارمندان گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس
1  ليلا دانشور ليسانس  متصدي دفترگروه زنان و مامايي

بيمارستان الزهرا

داخلي 2528

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir