کارمندان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 خانم طاهره حيدري  ليسانس مددكاري  منشي گروه  32222475
 محمدعلی احمدی  دیپلم  منشي گروه 32222475
       
       

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir