کارمندان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 خانم طاهره حيدري  ليسانس مددكاري  منشي گروه  32222475
 محمدعلی احمدی فوق دیپلم روابط عمومی  منشي گروه 32222475

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir