کارمندان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن عکس
1  طاهره حيدري  فوق ليسانس روانشناسی بالینی  متصدی امور دفتری  32222475
2  محمدعلی احمدی فوق دیپلم روابط عمومی

 متصدی امور دفتری

مسئول سایت گروه

مسئول سمعی و بصری گروه

32222475

12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir