کارمندان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن ............
1  طاهره حيدري  فوق ليسانس روانشناسی بالینی  متصدی امور دفتری  32222475  
2  محمدعلی احمدی فوق دیپلم روابط عمومی  متصدی امور دفتری 32222475  

12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir