کارمندان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن
 خانم طاهره حيدري  ليسانس مددكاري  منشي گروه  32222475
 محمدعلی احمدی  دیپلم  منشي گروه 32222475
       
       

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir