کارمندان گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-5:54
Printer-friendly versionPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
خانم ثریا اکبری کارشناسی ارشد مسئول دفتر گروه  انجام کلیه امور مربوط به گروه روانشناسی سلامت 37928108
آقای علیرضا برنامنش کارشناسی ارشد  کارشناس گروه کارشناس وب سایت گروه و مجله علوم رفتاری 37928109

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir