کارمندان گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-12:02
Printer-friendly versionPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
ثریا اکبری کارشناسی ارشد   انجام کلیه امور مربوط به گروه روانشناسی سلامت 37928108