کارمندان گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-15:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شرح وظایف  شماره تلفن
معصومه محسنی پور فوق دیپلم  متصدی امور دفتری   شرح وظایف 36201286

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir