کارمندان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام خانوادگی

شرح وظايف سمت در گروه  شماره تلفن
  بهراميان

-پاسخگويي حضوری و تلفنی به ارباب رجوع و انجام امور اداري اساتيد، فلوها، دستياران، كارورزان و دانشجويان

- تايپ و ثبت نامه هاي گروه در اتوماسيون اداري و اطلاع رساني و Email نامه ها و برنامه ها به اساتيد و فراگیران

-  جمع آوری، تايپ و تكثير سؤالات آزمون های دستیاران ، كارورزان و دانشجویان و اعلام نمرات

-تنظيم، تايپ و اطلاع رسانی برنامه هاي درسي فراگیران، برنامه های گزارش صبحگاهی و کنفرانس هفتگی گروه

-  تايپ و تكثير و اطلاع رساني برنامه آنكال و درمانگاه اساتيد، كشيك دستياران، كارورزان و دانشجويان در دو

مرکز

-به روز رساني سايت گروه و بار گزاري اخبار و برنامه ها

- تهيه ليست حق الزحمه آنكال اساتيد و كشيك اضافه دستياران و ارسال به معاونت آموزشي مراكز

- ثبت برنامه هاي آنکال و مشاوره اساتيد و دستياران و فعال كردن ژتون غذاي دستياران، فلوها و كارورزان در سيستم HIS بیمارستان

- هماهنگي و اطلاع رساني جلسات پژوهشي گروه و جلسات دفاع دستياران و كارورزان و تايپ و ارسال صورتجلسات، نامه ها و نمرات به دانشكده پزشكي

 متصدي

دفتر گروه جراحي

  فاكس و خط مستقيم

گروه 36201995

داخلي -2533

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir