کارمندان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/12-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه  شماره تلفن
  بهراميان    متصدي دفتر گروه

  فاكس و خط مستقيم گروه 36201995

داخلي -2533

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir