کارمندان گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-6:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تلفن عکس
1 اکرم شاه پر دیپلم متصدی دفتر گروه 37928105

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir