کارمندان گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف  شماره تلفن
اکرم شاه پر دیپلم متصدی دفتر گروه
 • تنظیم برنامه کلاسها و گروه بندی دانشجویان
 • هماهنگی با آموزش، نمایندگان دانشجویان و اساتید جهت برگزاری کلاسها
 • تایپ سوالات امتحانی
 • برگزاری آزمونهای مربوطه
 • اعمال لیست حضور و غیاب و ارسال نمرات
 • تایپ نامه های اداری و پیگیری آنها
 • بایگانی مکاتبات
 • بایگانی برنامه ها، سوالات و نمرات دانشجویان
 • پاسخگویی به مراجعین
 • هماهنگی با اساتید و تنظیم برنامه جلسات گروه
 • تایپ صورتجلسات
 • مسئول سایت گروه
37928105

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir