کارمندان گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/04-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه
 علی اکبر اقابابایی  فوق لیسانس  مربی
شیرین رئیسی دهکردی فوق لیسانس مربی
فاطمه اموزگار لیسانس مسئول ازمایشگاه بافت
امیر مسعود جهانی لیسانس مسئول سالن مولاژ
منصوره شفیعی دیپلم منشی گروه - اپراتور
مریم هونجانی لیسانس منشی گروه
عصمت شایان دیپلم منشی گروه
سید تقی میرلوحی سیکل خدمات
هوشنگ ابراهیمی دیپلم مسئول سالن تشریح
رحمت ا.. صا لحیان سیکل خدمات نامه رسان
جوکار دیپلم خدمات نامه رسان
مریم محمدی فرد کارشناس  کامپیوتر
مریم علی اکبری کارشناس آزمایشگاه  علوم آزمایشگاهی

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir