کارمندان گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه
دکتر گیتی زرین فرد Ph.D بافت شناسی مربی
 علی اکبر اقابابایی  فوق لیسانس  مربی
شیرین رئیسی دهکردی فوق لیسانس مربی
فاطمه اموزگار لیسانس مسئول ازمایشگاه بافت
مریم علی اکبری فوق لیسانس مسئول آزمایشگاه کشت سلول و بیولوژی مولکولی
مریم محمدی فرد فوق لیسانس  کارشناس کامپیوتر
امیر مسعود جهانی لیسانس مسئول سالن مولاژ
منصوره شفیعی دیپلم منشی گروه - اپراتور
سید تقی میرلوحی سیکل خدمات
رحمت ا.. صا لحیان سیکل خدمات نامه رسان
حمید رضا مروری سیکل خدمات نامه رسان

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir