کارمندان گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شماره تماس عکس
فاطمه آموزگار لیسانس مسئول ازمایشگاه بافت 37929161
امیر ترکیان لیسانس مسئول سالن مولاژ 37929054  
منصوره شفیعی لیسانس مسئول دفتر گروه  37929026
مریم علی اکبری فوق لیسانس مسئول آزمایشگاه کشت سلول و بیولوژی مولکولی 37929088  
مریم محمدی فرد فوق لیسانس  کارشناس کامپیوتر 37929162

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir