کارمندان کتابخانه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/14-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه شرح وظایف شماره تلفن
فرشته سادات نقیب اصفهانی لیسانس مسئول کتابخانه وظایف 37928076
         
         
         
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir